Official Wechat ×
IHE Official WeChat
Mail subscriptions ×

网站logo, cinhoe logo, 高饮用水展LOGO

世界粮油展 现场图片

Hotel Booking

Hotel Contact

     Contact Person: Miss Luo
     Tel : 86-20-8852 1856
     E-mail: Info@ihe-china.com

Guangzhou Yi Fan Exhibition Co.,Ltd.

     Tel : 86-20-8852 1856
     Fax: 86-20-8852 7871
     Address: Room 202, Yin Yan Building, No.25-27 Yan Ling Road, Tian He District, Guangzhou, China

Yi Fan Address map